Титул 2015

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

29.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

60364, Чернiвецька , Новоселицький р-н, с. Мамалига

4. Код за ЄДРПОУ

05383276

5. Міжміський код та телефон, факс

03733 50275 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

87 Вiдомостi НКЦПФР

10.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

10.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2016

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Озйонюм Тайфун

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Кроншевська Алла Леонiдiвна

д/н д/н
д/н

0.1845

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Озйонюм Тайфун

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi Голови ревiзiйної комiсiї з 21.10.2010 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Кроншевська Алла Леонiдiвна

д/н д/н
д/н

0.1845

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Балдудак Мехмет Нафi

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кая Хайдар

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Гюрбюз Умiт

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Онур Метiн

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Едiбе Невра Хатiпоглу

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала.

28.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

ТОВ "АВС Гiпс"

 

95.42

Зміст інформації:

Повноваження припинено в зв'язку з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р.

28.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Балдудак Мехмет Нафi

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Кая Хайдар

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Балдудак Хасан

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на на посадi фiнансового радника ABS Аlchi . Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Онур Метiн

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Едiбе Невра Хатiпоглу

д/н д/н
д/н

0.0000005

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.

28.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

ТОВ "АВС Гiпс"

 

95.42

Зміст інформації:

Обрано згiдно з прийнятим 28.04.2016р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Останнi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадова особа не надала. Посадова особа непогашених судимостей не має. Обрано на 3 роки.