Інформація на вимогу ст.35 ЗУ Про акціонерні товариста (розміщено 14.08.2018р. 10.00)

Загальна кількість акцій  на дату складення переліку осіб ( станом  на 09.08.2018р.), які мають право на участь у загальних зборах товариства – 284 399 654 шт.  простих іменних акцій.Загальна кількість голосуючих акцій на дату складення переліку (станом на 09.08.2018р.), які мають право на участь у загальних зборах товариства – 284030360шт. простих іменних акцій.