Інформація на вимогу ст. 35 п. 4 ЗУ Про акціонерні товариства (розміщено 15.05.2018р)

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 11.05.2018р., загальна кількість простих іменних акцій становить 284 399 654 шт. Загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку (станом на 11.05.2018р.), власники яких мають право на участь у загальних зборах товариства, 284 030 360 штук простих іменних акцій.